ဘာကြောင့် မီးမြေခွေးလို့ ခေါ်ရသလဲ

Posted by tinaunglinn

0

ဘာကြောင့် မီးမြေခွေးလို့ခေါ်ရသလဲ ? အိုကေ ဒီကိစ္စလေးကို ပြောချင်နေတာကြာပါပြီ ။ အင်တာနက် တစ်နေရာရာမှာ တွေ့လိုက်ရတာက Firefox ဆိုတာက မြေခွေးမဟုတ်ဘူး ၊ Red Panda လို့ခေါ်တဲ့ ရှားပါး ပန်ဒါမျိုးပေါ့ ။

လိုဂိုမှာသုံးထားတဲ့ အရုပ်လေးကလဲ Red Panda ဆိုပြီး ဘာညာနဲ့ ရေးထားတာ တွေ့လိုက်လို့ပါ ။ မီးမြေခွေးလို့ ပြန်ထားတာကို မှားတယ်လို့ဆိုလို ချင်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ပထမဆုံး မှားတယ် မှန်တယ်လို့မဆိုခင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတာကိုအရင်ပြောမယ်။ Continue reading …

Barcamp UCSM 2013

Posted by tinaunglinn

0

I am very glad to see that some of the students from Universities started interesting in making events in their campus. Firstly Barcamp MTU , although external speakers are not allowed to participate and it is an invite-only conference.

Barcamp UCSM was in a rush speed and announced their event just 3days before on their Facebook page. UCSM is abbreviated from University of Computer Study [ Mandalay ] . It is located in a really nice place which is surrounded by green plants , I mean a forest like place.

Leaved Yangon at 9th,August evening and arrived Mandalay at around 10th, August morning , 6:00am . It was a nice morning with rainy weather. They prepared two buses as ferry service to get to their campus which is located outside of the city.

I arrived to the event location at around 8:00 am and joined their opening ceremony. We have some time to prepare our devices and presentations for our sessions. Left is Ko Ei Maung from Fairway and right is Ko Zeyar Oo from Zilpa Tech. I am the guy who was shooting this picture.

Ko Ei Maung , one of the Barcampers who came from Yangon , was giving a speech at open ceremony and started the discussions,sessions and sharing.

After studying topic board and sessions titles , I decided to take my session after lunch time. My session title is ” Some of the things I don’t know” – “What is Mozilla” . Strange ? Yes , I wanted to answer questions from students who are not familiar with things like Raspberry Pi , Web Development and so on.

My sessions started with some questions from audiences at 1pm.After answering some questions , started to show them off about Mozilla. Yeah ONE organization I contributed. I used Brain King’s Mozilla’s contribution paths for my presentation and it was very fun to explain the audience about the presentation contents. I asked some questions about Firefox and gave out some swags.

And started explaining about FirefoxOS , a new born OS by Mozilla. Yeah I have my Keon on hand and show them how it works. They have some questions about KEON also. I answered nicely and let them hand it. Very exciting , they say “WOW”. Is that Firefox as an OS ?

Approximate audience is about 200 students and 50 external participants.

Very glad I could join this kind of University events and will go on for some events too. In this coming 26th,August I am going to make a web maker party in Yangon and welcome to you all.

Thanks

Tin Aung Lin

[ This post in Burmese ]

Exciting For Joining Barcamp Pyay

Posted by tinaunglinn

0

Arrived Pyay around 7pm of 14th June . Found out with host organizers and get to the staying hotel “Lucky Dragon”. And took a good bath and slept well.

Today morning , I arrived the camp site early and found young , active ,helpful organizers/volunteers of Barcamp Pyay . And I sit for a presentation slide for my belonging session which originally assign to Room 7 and shifted to Room 3 to get better facilities like LED Tv .

At the opening board of Barcamp Pyay

At the opening board of Barcamp Pyay

I made a presentation with reveal.js and I followed the information/guides from Mozilla’s Style Guide . I am very happy to be a representative and glad to show the Barcampers about Mozilla and its missions.

Here is the presentation . http://zinm.in/barcamppyay2013/ .

I think I did a good speech focusing on what really Mozilla is . And I gave some trace to the Barcampers about firefoxOS showing the KEON and explaining the new OS. Tomorrow I will go insight with a different way.

Stay tuned . I will upload some photos but unfortunately most of the photos are in my friend’s camera and he is now on the way back to Yangon. So I would probably put photo news right here soon.

Happy And …. Exciting

Tin Aung Linn

 

May Localization Update

Posted by tinaunglinn

0

This week we have successfully updated our language pack back to 100% for user space regions with the helps of Ko Kyaw Zwa Thant. We need to keep focus on some strings which are strange to be act or act in our ways of Language .

Currently we have some work done in localization . One of them is Firefox Aurora Build in our language.

Firefox Aurora

Firefox Aurora

Another example of them is Welcome Page for Updated Version of Firefox Nightly/ Aurora and here it is .

http://www.mozilla.org/my/firefox/20.0/whatsnew/?oldversion=22.0a2

And Aurora Health Report is almost set in Burmese too.

Health Report

So we have a good acceleration within the team now . I respect to the contributed guys who once gave great hands on dealing bugs and language problems and there more helping .

Cheers