Posts tagged with “mozilla’s persona”

First Beta Release of Mozilla’s Persona

Posted by Ahkeno

0

မီးမြေခွေး ဘရောက်ဇာရယ်လို့ အများ သိရှိထားတဲ့ မော်ဇီလာရဲ့နည်းပညာ အသစ်တခု Persona ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ non-profit မော်ဇီလာ ဟာ OpenSource Browser မီးမြေခွေးနဲ့ ဆက်စပ် ပြီး ၀ဘ်လောကမှာ အသိများထင်ရှားသလို  ၀ဘ် ပစ္စည်းနဲ့ စံနှုန်းထားများ အတွက်လည်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၁ က စတင် စမ်းသပ်ထုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့  BrowserID ကို ယခု စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ တရား၀င် beta version ကို မိတ်ဆက်ပြသပေး ခဲ့ပါတယ်။ … Continue reading